Zakład Inżynierii Środowiska

Jacek Miklas

 

Oferta

   Od 2002 roku świadczymy kompleksowe usługi
w zakresie przygotowania, projektowania
i nadzorowania obiektów budowlanych.


Nasza działalność ukierunkowana jest na obniżanie zużycia energii i zmniejszanie oddziaływania systemów energetycznych na środowisko, poprzez promowanie, projektowanie i wdrażanie nowo realizowanych obiektów jako niskoenergetycznych
i suplementację rozwiązań usprawniających gospodarowanie energią w już istniejących.

Doradztwo energetyczne:

-Analizy poprzedzające prace projektowe: optymalizacje wyboru źródeł ciepła, analizy możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, analizy możliwości poprawy standardu energetycznego budynku, analizy kosztów ogrzewania budynku

-Audyty energetyczne i remontowe budynków, źródeł ciepła, sieci przesyłowych

-Audyty energetyczne budynków i instalacji przemysłowych oraz napędów elektrycznych

-Audyty efektywności energetycznej

-Audyty energetyczne oświetlenia wbudowanego i ulicznego
-Projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło

-Plany poprawy efektywności energetycznej w zasobach mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych, samorzadów terytorialnych

-Plany gospodarki niskoemisyjnejProjektowanie i nadzorowanie:

-Obiektów kubaturowych
i użyteczności publicznej

-Obiektów przemysłowych

-Infrastruktury technicznej